Daghemmet Katariinan Vilske

Pikku Vilske
Jagellonicagatan 3c
20740 Åbo

Iso Vilske
Ispois herrgård
Sigridstigen 1
20740 Åbo

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Henna Heinonen

Telefon:

Katariinan Vilske 044 514 7961
Pikku Vilske 050 434 6962

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Sigridsstigen 1
20740 Åbo
Gatuadress: 
Sigridsstigen 1
20740 Åbo

Besöksadress: 

Sigridsstigen 1
20740 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privat daghem i Harittu, servicesedeltjänster

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster. Pikku Vilske, Jagellonicagatan 3 C

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Katariinan Vilske

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska