Daghemmet Miskatalo

Ansvarig: 
Ekaterina Tähkäpää

Telefon:

Ekaterina Tähkäpää 050 409 0292

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Käsityöläiskatu 12
20100 Åbo
Gatuadress: 
Hantverkaregatan 12
20100 Åbo

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 12
20100 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Suomalais-venäläinen päiväkoti Miskatalo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska
Ryska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Suomalais-venäläinen päiväkoti Miskatalo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Ryska