Pilke päiväkodit Oy/ Puolikko (Puolikkovägen 2)

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Satu Rautava

Telefon:

Satu Rautava 044 727 7125

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Puolikkovägen 2
20300 Åbo
Gatuadress: 
Puolikkovägen 2
20300 Åbo

Besöksadress: 

Puolikkovägen 2
20300 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Kastussa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Muksulanmäki/ Puolikko

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska