Daghemmet Muksulanmäki Välskärinkatu

Ansvarig: 
Marjukka Lindroos

Telefon:

Pilke Välskäri 040 484 6517

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:30
Postadress: 
Fältskärsgatan 15
20740 Åbo
Gatuadress: 
Fältskärsgatan 15
20740 bo

Besöksadress: 

Fältskärsgatan 15
20740 bo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Koivulassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Muksulanmäki/ Välskäri

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Muksulanmäki/ Välskäri

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska