Daghemmet Muksulanmäki, Vienolanrinne 2

040-4557483

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Minna Lindeman

Telefon:

040 455 7483

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Vienolanrinne 2
20210 Turku
Gatuadress: 

Besöksadress: 

Vienolanrinne 2
20210 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Vienolassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Muksulanmäki/ Vienola

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska