Daghemmet Naperonummi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Katri Kankare

Telefon:

050 352 3329

Öppettider

mån - fre 07:15 - 17:00
Postadress: 
Jakobsvägen 3
20540 Åbo
Gatuadress: 
Jakobsvägen 3
20540 Åbo

Besöksadress: 

Jakobsvägen 3
20540 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Nummessa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Naperonummi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska