Daghemmet Svalberg Ankdammen

Ansvarig: 
Helena Rytö-Jokinen

Telefon:

Helena Rytö-Jokinen 050 542 4349

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Gökgränd 3
20610 Åbo
Gatuadress: 
Gökgränd 3
20610 Turku

Besöksadress: 

Gökgränd 3
20610 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privat daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Peppiina/ Pääskyvuori

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska