Daghemmet Pilke Oy/ Pikkuomppu

Ansvarig: 
Katariina Saarinen

Telefon:

Pikku-Omppu 044 733 8377

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Långåkersgatan 2
20900 bo
Gatuadress: 
Långåkersgatan 2
20900 Åbo

Besöksadress: 

Pitkäpellonkatu 2
20900 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Pikku-Omppu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska