Daghemmet Satuportsa

Ansvarig: 
Marla Mäki-Kerttula

Telefon:

Marla Mäki-Kerttula 0400 552 502
Satuportsa 040 820 7691

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Trädgårdsgatan 46
20100 Åbo
Gatuadress: 
Trädgårdsgatan 46
20100 Åbo

Besöksadress: 

Trädgårdsgatan 46
20100 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Portsassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satunummi Oy/ Satuportsa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska