Daghemmet Villasukka

Ansvarig: 
Vappu Hukkila

Telefon:

045 7875 7103

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Kämnersstigen 5
20750 Åbo
Gatuadress: 
Kämnersstigen 5
20750 Åbo

Besöksadress: 

Kämnersstigen 5
20750 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Lausteella, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Villasukka

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska