Daghemmet Wendy House

Ansvarig: 
Inka Loukkola

Telefon:

Inka Loukkola 045 113 0803

Öppettider

mån - fre 07:30 - 16:30
Postadress: 
Fjärde linjen 3
20100 Åbo
Gatuadress: 
Fjärde linjen 3
20100 Åbo

Besöksadress: 

Fjärde linjen 3
20100 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen englanninkielinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Wendy House

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Engelska
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Wendy House

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska