Dagvårdsenheten i Kaskisbacken

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:

Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Heidi Hirvonen och Hanna Heikinmatti

Telefon:

Heidi Hirvonen 044 907 2818
Hanna Heikinmatti 040 570 6825
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Kaskisgatan 7
20700 Åbo
Gatuadress: 
Kaskisgatan 7
20700 Åbo

Besöksadress: 

Kaskisgatan 7
20700 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja sen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska