Dagvårdsenheten vid Kärrtorpsgränden (Kärrtorpsgränden 3)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Sirpa Sipilä

Telefon:

Tuire Korhonen 050 552 5060
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Kärrtorpsgränden 3
20460 Åbo
Gatuadress: 
Kärrtorpsgränden 3
20460 Åbo

Besöksadress: 

Kärrtorpsgränden 3
20460 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Telefon:

Suotorpankujan päiväkoti 050 396 7033
Hillerit 040 687 3826
Lumikot 040 686 3708
Mäyrät 040 686 3714
Lekplats 050 595 5051

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska