Dagvårdsenheten vid Lasaretsgatan 1 (Dagvårdsenheten i Stationsområdet)

Gruppernas telefonnummer kan hittas i Wilma eller daghemmets hemsida

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Maarit Kulmala

Telefon:

Daghem vid Lasaretsgatan 1 (Dagvårdsenheten i Stationsområdet) 040 674 4387
Elina Jokela 050 313 1755
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 22:00
Postadress: 
Lasarettsgatan 1
20100 Åbo
Gatuadress: 
Lasarettsgatan 1
20100 Åbo

Besöksadress: 

Lasarettsgatan 1
20100 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Daghemsverksamhet

Vuorohoitoa, varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Läntinen keskusta

Municipal day care. Two day groups and one evening group, which is open from.6.30 a.m to 10.00 p.m.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Kvälls- och skiftesvård

Vuorohoitoa 0-6 -vuotiaille lapsille, ma - pe 6.30-22.00