Dagvårdsenheten vid Rauniplan

Gruppernas telefonnummer kan hittas i Wilma eller daghemmets hemsida

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Sanna Vikman

Telefon:

Sanna Vikman 040 579 2515
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Rauniplan 4
20300 Åbo
Gatuadress: 
Rauniplan 4
20300 Åbo

Besöksadress: 

Rauniplan 4
20300 Åbo

Service

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille, kunnallinen päiväkoti Raunistulan koulun tiloissa

Raunistulan koulun (Oikotie 1) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska