Ekvalla badstrandens beach volley plan

Rantalentopallokenttä.

Postadress: 
Gatuadress: 
Kakskertavägen 618
20960 Åbo

Besöksadress: 

Kakskertavägen 618
20960 Åbo

Service

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis