Ergoterapia / Avdelningar i Kaskenlinna

Ansvarig: 
Ledande ergoterapeut Irmeli Wasén

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

Fax 02 266 2249
Postadress: 
Lillheikkilävägen 3
20700 ÅBO
Gatuadress: 
Lillheikkilävägen 3
20700 Åbo

Besöksadress: 

Lillheikkilävägen 3
20700 Åbo

Service

Ergoterapi

För patienter på avdelningar för fortsatt geriatrisk och neurologisk rehabilitering

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala