Familjerättsenhet, Åbo

Ansvarig: 
Ledande barnatillsyningsman Aino Hynninen

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Kansli 02 262 6996

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 15:45
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00

Avvikande öppettider

Telefontid
2.12.2022
Stängd
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20100 Åbo

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 5, vån. 1
20100 Åbo

Service

För dom som ansöker adoptivbarn och för dom som överväger överlämnande. Tidbokning till Familjerättsenheten vardagar kl. 9-10 tel. 02 262 5833

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 15:45
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00

Tidsbokning

Turkulaisille

Telefon:

Tidsbeställning 02 262 6996

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Tidsbeställning och rådgivning
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00

Utredning och fastställande av faderskap

Släktskapsförhållandet mellan ett barn och fadern

Barnatillsyningsmannen sänder en kallelse till modern för att inleda faderskapsutredningen, då befolkningsregistret meddelat om barnets födelse. Dessa ärenden ska uträttas personligen hos barnatillsyningsmannen. Då man uträttar ärenden hos barnatillsyningsmannen ska identitetsbevis (körkort/pass/personkort) medtas.

Då faderskapet är osäkert, kan man begära en rättsgenetisk faderskapsutredning (DNA-test). Remiss till den avgiftsfria undersökningen fås av barnatillsyningsmannen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00

Vårdnad om barn och umgängesrätt

För dom som är i behov av hjälp med vårdnad om barn

Tidsbeställning till barnatillsyningsmannen görs via familjerättsenheten på Åbo stads välfärdssektor tfn. (02) 2625 833, kl. 9.00-10.00. Tidsbeställning kan också göras via barn tillsynsmannen enligt barnets efternamn.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00