Frantzfältet

Postadress: 
Gatuadress: 
Prelatstigen 7
20540 Åbo

Besöksadress: 

Prelatstigen 7
20540 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

In free use.

Size: 43x58 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Pris

För alla
Gratis

Western Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 43x58 m (2494 m2)

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h