Hallis skolans beach volley plan

Postadress: 
Gatuadress: 
Påvegatan 13
20540 Åbo

Besöksadress: 

Påvegatan 13
20540 Åbo

Service

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbp stads indrottscentralen

Pris

För alla
Gratis