Handledarna för närståendevårdsstöd över 18 år

Ansvarig: 
Nina Hanhilampi

Telefon:

Servicenummer 02 262 6777

Öppettider

Telefontid
mån - tis 09:00 - 11:00
ons 13:00 - 15:00
tors - fre 09:00 - 11:00
Postadress: 
Slottsgatan 39
20100 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 39
20100 Åbo

Besöksadress: 

Slottsgatan 39
20100 Åbo

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat