Hantverkaregatans tandklinik

Ansvarig: 
ansvarig tandläkare M. Uusitalo

Telefon:

Munhälsovårdens tidsbeställning 02 266 0644
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Tidsbeställning
mån - tis 07:30 - 15:30
ons - fre 08:00 - 15:30
Postadress: 
Hantverkaregatan 2
20100 Åbo
Gatuadress: 
Hantverkaregatan 2
20100 Åbo

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 2, 2.vån
20100 Åbo
No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade

Service

Munhälsovården

alla åbobor

Munhälsovårdens tidsbeställning svarar på möjliga frågor om tidsreservationer.

Telefon:

Munhälsovårdens tidsbeställning 02 266 0644

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Munhälsovårdens tidsbeställning
mån - tis 07:30 - 15:30
ons - fre 08:00 - 15:30