Klosterbacken

Ansvarig: 
Direktör för museitjänster Juhani Ruohonen

Telefon:

biljettkassan 02 262 0350
guidebokning 040 195 1952
stadens växel 02 330 000

Öppettider

Sommarsäsong
1.6.2020 - 31.8.2020
mån - sön 10:00 - 18:00
Öppet
1.9.2020 - 30.9.2020
tis - sön 09:00 - 17:00
Julsäsong
28.11.2020 - 6.1.2021
tis - sön 09:00 - 17:00

Avvikande öppettider

Nyår
31.12.2019 - 1.1.2020
Stängd
Inför midsommar
18.6.2020
10:00 - 15:00
Midsommar
19.6.2020 - 21.6.2020
Stängd
Självständighetsdagen
6.12.2020
Stängd
Julhelgen
24.12.2020 - 25.12.2020
Stängd
Inför julafton
23.12.2020
09:00 - 15:00
Nyår
31.12.2020 - 1.1.2021
Stängd
Postadress: 
PB 286
20101 Åbo
Gatuadress: 
Vårdbergsgatan 2
20700 Åbo

Besöksadress: 

Vårdbergsgatan 2
20700 Åbo
Faktureringsadress: 
No disabled access
Förhindrad
Hantverksmuseet ligger i en backe i ojämn terräng. Ingången till husen försvåras av trappsteg och höga trösklar. Personliga assistenter har fri entré till museet. Guide- och assistanshundar är välkomna med.
No induction loop
Ingen induktionsslinga
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Till butiken, toaletterna och Kafé Gesällen finns ramper.

Service

Klosterbacken är det enda enhetliga trähusområde i Åbo, som finns kvar från tiden före Åbo brand 1827. De mer än 200 år gamla husen står kvar på sina ursprungliga ställen. I stugorna och kamrarna finns mer än 30 olika verkstäder, som alla representerar stadshantverk från förindustriell tid. Sommartid arbetar hantverkare i verkstäderna.

Telefon:

Biljettkassan 02 620 350
Guidebokning 040 195 19

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Våren
20.4.2019 - 2.6.2019
tis - sön 10:00 - 18:00
Sommaren
3.6.2019 - 1.9.2019
mån - sön 10:00 - 18:00
Hösten
tis - sön 10:00 - 18:00
Julsäsong
tis - sön 10:00 - 18:00

Pris

Vuxna
8 €
Barn (7-15 år)
3 €
Familjebiljett
19 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
4 €
Grupper
- 25 %
Skol- och studenrande grupper
á 2,50 €