Hemservice för barnfamiljer

Telefon:

Telefon 040 179 2912
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Telefontiden
mån - fre 08:30 - 10:00
Postadress: 
Universitetsgatan 30
20100 Åbo
Gatuadress: 
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Besöksadress: 

Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Service

Hemservice för barnfamiljer

För familjer med barn under 18 år

Telefon:

Telefon 040 179 2912

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Telefontid
mån - fre 08:30 - 10:00