Humlegårdsgatans ungdomsgården Pastell

På Humlegårdsgatans ungdomsgård Pastell bemöts du på svenska. På Pastell kan man tex. umgås med andra, spela spel, prata med en vuxen och bara chilla. Vi har även ett biljardbord och en playstation. Varje dag bjuds det på något litet mellanmål, och vi strävar till att uppfylla de ungas önskemål i mån av möjlighet. Du får gärna komma med egna förslag och initiativ på vad du vill göra och vad vi skall skaffa till Pastell för att du skall ha det så bra som möjligt.
På onsdagarna har vi temadag eller utflyktsdag, det meddelas i god tid på förhand om vad vi kommer att göra och vart man skall anmäla sig för att få delta. Du får även här gärna komma med förslag på vad vi skall hitta på med Pastell.

Vårens öppethållningstider är:

9-12 åringar;
Måndagar 14-16
Tisdagar 14-16
Onsdagar 14-16 om inte annat meddelas.
Fredagar 12-15

13-18 åringar
Måndag 15-20
Tisdagar 15-20
Onsdag 15-20 Utflyktsdag, kolla instagram för information
Fredagar 15-18

Telefon: Ida Kallström 0406742018
Pirjo Nylund 040 670 1718

Telefon:

Pirjo Nylund 040 670 1718
Postadress: 
Humalistonkatu 7 B
20100 Åbo
Gatuadress: 
Humalistonkatu 7 B
20100 Åbo

Besöksadress: 

Humalistonkatu 7 B
20100 Åbo
Faktureringsadress: 
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Tunga dörrar, be om hjälp på receptionen!

Service

Ungdomslokalverksamhet

ungdomar mellan 10 och 17 år, ungdomskort

Svenskspråkig ungdomsverksamhet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Svenska
Finska
Engelska