Idrottslekskolan i Rauninaukio

Ansvarig: 
Föreståndare Helena Portnoj, 050-408 7801

Telefon:

Emma Palmu 040 579 2515
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:00
Postadress: 
Rauniplan 4
20300 Åbo
Gatuadress: 
Rauniplan 4
20300 Åbo

Besöksadress: 

Rauniplan 4
20300 Åbo

Service

Lekskoleverksamheten

Lekskolan för barn över 3 år

+358504087801
+358504087801

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska