Idrottsparkens beach volley plan 1

Postadress: 
Gatuadress: 
Paavo Nurmis alle´ 9
20810 Åbo

Besöksadress: 

Paavo Nurmis alle´ 9
20810 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice. Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi.  Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis