Idrottsparkens motionsbana

Den närmaste gatuadressen: Betaniagatan 12.

Postadress: 
Gatuadress: 
Betaniagatan 12
20810 Åbo

Besöksadress: 

Betaniagatan 12
20810 Åbo

Service

Motionsbanor

Kaikille

Alla motionsbanorna är belysta kl. 6–22.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen