Idrottsparkens träningsområde för seniorer

Träningsområde för åldrande: träningsredskap och andra konstruktioner som aktiverar till motion.
Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Betaniagatan 12a
20810 Åbo

Besöksadress: 

Betaniagatan 12a
20810 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis