Ingegerdsparkens beach volley plan

Postadress: 
Gatuadress: 
Rossgatan 2
20380 Åbo

Besöksadress: 

Rossgatan 2
20380 Åbo

Service

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis