Iniö FBK

Ansvarig: 
Matias Nygård

Telefon:

0400 721 995
Postadress: 
Gatuadress: 
Norrby Hamn 9
23390 Iniö

Besöksadress: 

Norrby Hamn 9
23390 Iniö

Service

Du kan vara med i brandkårshobbyn genom att kontakta den frivilliga brandkår som finns närmast dig.

Många avtalsbrandkårer har egna webbsidor, där du hittar information om deras kontaktkanaler. Avtalsbrandkårernas e-postadresser är i formen ortensfbk@vs-alpe.fi, exempelvis auranvpk(a)vs-alpe.fi.

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska