Inköpsreskontra

Välfärdssektorns inköpsreskontra handlägger inköpsfakturor som skickats till social- och hälsovården. Inköpsreskontran hjälper och betjänar faktureraren i ärenden som gäller fakturering, betalning av fakturor och indrivning. Kontakt och förfrågningar per e-post eller telefon.

Telefon:

040 652 7861
040 652 7538
040 652 6850
Postadress: 
Gatuadress: 

Besöksadress: