Inledande tjänster inom socialarbetet

Ansvarig: 
Ledande socialarbetare E. Wiljanen

Telefon:

Telefon 02 262 5001
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

Fax 02 262 6130

Öppettider

Chat
mån - fre 09:00 - 11:00
Telefonservice
mån - ons 09:00 - 15:30
tors 09:00 - 14:00
fre 09:00 - 15:30
Info (Slottsgatan 23)
mån - fre 12:00 - 14:00
Info Monitori (Auragatan 8)
mån - fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 23

Besöksadress: 

Slottsgatan 23
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Inledande tjänster inom socialarbetet

För Åbobor som behöver information om socialservice

Inledande tjänster inom socialarbetet betjänar dig per telefon, via chatten, vid infopunkten och Salutorgets Monitori.

Socialhandledarna är på plats i Salutorgets Monitori dagligen, må-fr kl. 9.00–16.00.

OBS! Könummerapparaten är i bruk må-fr kl. 9.00-11.00 och kl. 12.00-15.45

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads hälsavårdväsendet

Öppettider

Chat
mån - fre 09:00 - 11:00
Telefontid
mån - ons 09:00 - 15:30
tors 09:00 - 14:00
fre 09:00 - 15:30
Info, Slottsgatan 23
mån - fre 12:00 - 14:00
Salutorgets Monitori
mån - fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45

Utkomststöd

Applying for the Social Assistance

Innan en ansökan om utkomststöd inlämnas skall sökanden ombesörja att han eller hon ansökt om de förmåner som i första hand tillfaller honom eller henne, tex. arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, studiepenning och –lån samt underhållsstöd.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Welfare Division of the City of Turku

Öppettider

Chat
mån - fre 09:00 - 11:00
Telefontid
mån - ons 09:00 - 15:30
tors 09:00 - 14:00
fre 09:00 - 15:30
Info
mån - fre 12:00 - 14:00
Salutorget Monitori (Auragatan 8)
mån - fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45