Inremedicinska avdelningen 22

Osasto 22 erityisalueena on sydänpotilaiden hoito. Sydänvalvontahuoneessa voidaan hoitaa ja valvoa tehokkaasti potilaiden keskeisimpiä elintoimintoja; kuten sydämen rytmiä, verenpainetta, elimistön hapensaantia ja eritystoimintaa. Osastolla annettavaan hoitoon liittyy varsinaisten hoitotoimenpiteiden lisäksi diagnostiikka, lisätutkimukset, kuntoutus, itsehoidon tukeminen, kivunhoito ja neuvonta kunkin potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Lisäksi osastolla tehdään sähköisiä rytminsiirtoja, joihin potilaat tulevat ennalta sovitusti.

Sydänvalvontahuoneessa tulee vierailujen olla lyhyitä (n. 15 min), eikä mielellään kerralla kahta vierailijaa enempää.

www.turku.fi/sairaalanaluekartta

Ansvarig: 
avd.läkare Irja Vehmanen, avd.skötare Katja Huukkala

Telefon:

Telefon 02 266 2022
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

Fax 02 266 2277

Öppettider

Besökstid
mån - sön 14:00 - 19:00
Postadress: 
Komunalsjukhusvägen 20
20700 ÅBO
Gatuadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 Åbo

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, hus 1 A, 2 vån.
20700 Åbo
Faktureringsadress: 

Åbo stad
Välfärdssektor, Inremedicinska avdelningen 22
FO-nummer: 0204819-8
E-faktureringsadress: TE003702048198
EDI-kod: 00370204819800202
Förmedlande operatörer: Tieto Finland Oy och Åbonejdens Andelsbank
Förmedlarkod: 003701011385
Förmedlarkod för bankens webbfakturor OKOYFIHH

eller

Åbo stad
Inremedicinska avdelningen 22
PB 202
01050 Åbofakturorna

No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade

Service

Inremedicinska avdelningar

åbobor med remiss från läkare

Telefon:

Telefon 02 266 2022

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala