Inremedicinska avdelningen 23

Avdelningen erbjuder rehabiliteringsvänlig sjukhusbehandling för neurologiska patienter. Största patientgruppen är patienter med blodcirkulationsstörningar i hjärnan. Syftet är att på basen av den insjuknades och dennes anhörigas individuella situation och målsättning, stödja funktionsförmågans rehabilitering och initiativförmåga samt att hjälpa i anpassningen till den nya situationen efter insjuknandet.

Ansvarig: 
avd.läkare Vallittu Anna-Maija, avd.skötare Söderlund Anu

Telefon:

Telefon 02 266 2023
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

Fax 02 266 2062

Öppettider

Besökstid
mån - fre 14:00 - 18:00
lör - sön 12:00 - 18:00
Postadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 Åbo
Gatuadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 Åbo

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, hus 1 A, 3. vån.
20700 Åbo

Service

Telefon:

Telefon 02 266 2023

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor