Inremedicinska avdelningen 24

Inremedicinska avdelningens specialområden är vård av diabetes- och njurpatienter. På av-delningen sköts patienter med olika slags sår bl.a. efter hudtransplantation. På avdelningen skötts dessutom patienter som genomgått titthållsoperation för mage och tjocktarm.
www.turku.fi/sjukhusomradetkarta

Ansvarig: 
avd. läkare Maarit Wuorela, avd.skötare Leena Poikonen

Telefon:

Telefon 02 266 2024
02 266 2276
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Besökstid
mån - sön 14:00 - 19:00
Postadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 ÅBO
Gatuadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 Åbo

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, hus 1 A, 4 vån.
20700 Åbo
Faktureringsadress: 

Åbo stad
Välfärdssektorn, Inremedicinska avdelningen 24
FO-nummer: 0204819-8
E-faktureringsadress: TE003702048198
EDI-kod: 00370204819800202
Förmedlande operatörer: Tieto Finland Oy och Åbonejdens Andelsbank
Förmedlarkod: 003701011385
Förmedlarkod för bankens webbfakturor OKOYFIHH

eller

Åbo stad
Inremedicinska avdelningen 24
PB 202
01050 Åbofakturorna

No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade

Service

Inremedicinska avdelningar

åbobor med remiss från läkare

Telefon:

Telefon 02 266 2024

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala