Iskois idrottsparks skateboardparken

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Reimagränden 8
21330 Åbo

Besöksadress: 

Reimagränden 8
21330 Åbo

Service

Till fritt förfogande.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis