Jaani brandstation

Vid nödsituationer ring 112.

Ansvarig: 
akutvårdsmästare Risto Lehti

Telefon:

Telefonväxel 02 263 3111
Postadress: 
Gatuadress: 
Industrigatan 41
20520 Åbo

Besöksadress: 

Industrigatan 41
20520 Åbo

Service

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska