Jäkärlä idrottsplan

Litet plan.

Postadress: 
Gatuadress: 
Merovingergatan 4
20460 Åbo

Besöksadress: 

Merovingergatan 4
20460 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring.

Size: 55x70 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h