Jäkärlän koulu, gymnastiksalen

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen:

Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.
Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.
Följ begränsningarna för högsta antal personer.
Kom ihåg handhygien.
Hosta i ärmen.
Användning av ansiktsmask förutsätts vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Mer information: www.turku.fi/motion och www.turku.fi/sv/corona

Från ingången rakt till korridoren och omklädningsrummen. Från omklädningsrummen direkt till salen.

Telefon:

02 253 5707
Postadress: 
Gatuadress: 
Arkeologgatan 9
20460 Åbo

Besöksadress: 

Arkeologgatan 9
20460 Åbo

Service

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

basket, volleyboll, innebandy, badminton

Från ingången rakt till korridoren och omklädningsrummen. Från omklädningsrummen direkt till salen.

Storlek: 27,0 x 14,9 x 8,5 m; 402,3 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll 1 + 2, badminton x 3, basket, tennis
Utrustning: volleybollstolpar x 2, stora basketkorgar & sidokorgar x 4, badmintonstolpar x 3 & -nät x 1, innebandymål (normala + små), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 4, duschrum x 2, WC x 2
Automatisk belysning, styrpanel för ridåväggen på väggen omklädningsrummens sida. Manuell justering av korgar.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
19 € / h
Övrig verksamhet
38 € / h