Raunistulan koulu, Kähärin yksikkö

Telefon:

Annamari Tulla 040 129 24
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Pietari Valdin katu 14
20100 Åbo
Gatuadress: 
Pietari Valdin katu 14
20100 Åbo

Besöksadress: 

Pietari Valdin katu 14
20100 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Till omklädningsrummen från ytterdörren till vänster, genom salen. Omklädningsrum i salens bortre ända.

Storlek: 13,4 x 6,8 x 3,3 m; 91,1 m2
Plastmatta, ingen ridåvägg.

Inga linjer.
Utrustning: sidokorgar x 2 på samma vägg, små innebandymål, ribbstolar.

Övrigt: 1 x omklädningsrum, 1 x duschrum, 1 x WC.
Ljusbrytare i salen, tre stolpar i salen.

Telefon:

Idrottssalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Eftermiddagsklubb 040 131 9358
Sini Paakkinen 040 512 5522
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Tu To ry.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - ons 11:00 - 17:00
fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 135 3675

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660230

Telefon:

Telefon 040 183 7106

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Lindfors Jari
Tel. 040 1868 731

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska