Kärsämäki beach volley plan

Postadress: 
Gatuadress: 
Pulmussuogatan 80
20360 Åbo

Besöksadress: 

Pulmussuogatan 80
20360 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis