Kärsämäki planer

Standard size field.

Postadress: 
Gatuadress: 
Pulmussuogatan 80
20360 Åbo

Besöksadress: 

Pulmussuogatan 80
20360 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Size: 107x67 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h