Kohmo skateboardparken

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Lillrasigatan 5
20540 Åbo

Besöksadress: 

Lillrasigatan 5
20540 Åbo

Service

Till fritt förfogande.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads indrottscentral

Pris

För alla
Gratis