Kontaktinformation för närståendevårdsstöd under 18 år

Telefon:

Gemensamma servicenummer 040 630 5974

Öppettider

Telefon
mån - tis 09:00 - 11:00
ons 13:00 - 14:00
tors 09:00 - 11:00
Postadress: 
PL 670
20101 Turku
Gatuadress: 
Varusmestarintie 14
20360 Turku

Besöksadress: 

Varusmestarintie 14
20360 Turku
Faktureringsadress: 

Service

Vammaisten lasten palvelut sisältävät alle 18-vuotiaille vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille tarjottavat palvelut.

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat