Kotiranta

For elderly persons with disabilities who require 24-hour care.

Ansvarig: 
Ansvarig handledare Taru Kuotisaho

Telefon:

040 652 7540
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppen 24/7
Postadress: 
Helsingforsgatan 13 B 48
20500 Åbo
Gatuadress: 
Helsingforsgatan 13 B 48
20500 Åbo

Besöksadress: 

Helsingforsgatan 13 B 48
20500 Åbo

Service

Boende och service i hemmet för handikappade

För åldrande utvecklingsstörda i behov av dygnet runt vård.

+358406748048

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat