Kråkkärrets montionsbana

Den närmaste gatuadressen: Mossgatan 24 eller Svedgränden 3.

Postadress: 
Gatuadress: 
Svedgränden 3
20540 Åbo

Besöksadress: 

Mossgatan 24 eller Svedgränden 3
20540 Åbo

Service

Motionsbanor

Kaikille

Alla motionsbanorna är belysta kl. 6–22.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Skidspår

För alla

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupugin liikuntapalvelukeskus