Kråkkärrsplans beach volley plan

Postadress: 
Gatuadress: 
Annikas stig 18
20610 Åbo

Besöksadress: 

Annikas stig 18
20610 Åbo

Service

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis