Kuppis beach volley plan 2

Kupittaan kentät ovat vapaassa käytössä. Niille ei voi hakea vuoroja.

Postadress: 
Gatuadress: 
Blombergsplan 7
20520 Åbo

Besöksadress: 

Blombergsplan 7
20520 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis