Kuppis petanque-plan 2

Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Kuppisgränden 1
20520 Turku

Besöksadress: 

Kuppisgränden 1
20520 Turku

Service

Till fritt förfogande.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis